Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Địa chỉ: 161 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 236 3509 808 Email: contactus.danang@hoanmy.com

Những lưu ý tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng trong mùa dịch COVID-19

Những lưu ý tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng trong mùa dịch COVID-19

Những lưu ý tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng trong mùa dịch COVID-19

Xem chi tiết