Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Địa chỉ: 291 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 236 3509 808 Email: contactus.danang@hoanmy.com

Tin tuyển dụng

Phó giám đốc Quản trị vận hành/COO

Ngày đăng: 08-10-2019

1. Mô tả nhiệm vụ của vị trí công việc:

  • Tham gia xác định chính sách kinh doanh chung và hướng đi của bệnh viện;
  • Đưa ra tầm nhìn về quản lý & vận hành khối gián tiếp cho toàn bệnh viện;
  • Hỗ trợ công tác điều hành của Giám đốc bệnh viện trong hoạch định chiến lược, quản lý kinh doanh, tài chính và kiểm soát tuân thủ.
  • Tham mưu cho GĐ bệnh viện các vấn đề thuộc khối gián tiếp nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện.

2Nhiệm vụ chính của vị trí công việc:

- Thiết lập & theo dõi chiến lược, kế hoạch trung hạn, ngân sách Ký duyệt các quyết định trong thực hành chuyên môn.

  • Hướng dẫn, chỉ đạo và giám sát các phòng ban liên quan trong việc lập ngân sách, kế hoạch trung hạn …
  • Thường xuyên đôn đốc và quản lý việc thực hiện các kế hoạch này.

- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu hổ trợ y tế của Sở Y Tế và chính quyền địa phương trong công tác hậu cần y tế, thiên tai, địch họa, dịch bệnh, v.v…

Quản lý và đánh giá chất lượng hoạt động các bộ phận trong phạm vi quản lý: Kinh doanh và tiếp thị; Hành chính, Mua hàng; IT; M&E; Chăm sóc Khách hàng, Vật tư Y tế, …:

  • Đảm bảo các bộ phận trong khối thực hiện đúng chuyên môn và trách nhiệm được giao
  • Thường xuyên giám sát và đưa ra các yêu cầu về cải tiến chất lượng ở các bộ phận.
  • Đảm bảo chỉ tiêu của khối (nếu có)

- Làm việc với tập đoàn Hoàn Mỹ:  Văn phòng Y Khoa

Đảm bảo tuân thủ các quy định, quy trình, và hướng dẫn của Sở Y Tế, Bộ Y Tế về yêu cầu phòng bệnh, giường bệnh, môi trường, ….

Làm việc với chính quyền địa phương, nhà cung cấp, đối tác … theo yêu cầu của BGĐ.

3Nhiệm vụ quản lý:

-  Quản lý và đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận thuộc phạm vi quản lý. Chịu trách nhiệm trước BGĐ về nhân sự của các phòng ban do mình quản lý.

Hợp tác thường xuyên với khối chuyên môn và Tập đoàn để nâng cao chất lượng dịch vụ bệnh viện.

- Phối hợp với cơ quan y tế địa phương trong việc sẵn sang hỗ trợ tham gia cấp cứu cho các sự kiện địa phương và cung cấp dịch vụ cấp cứu khi có dịch bệnh và thảm họa.

- Làm việc với Sở Y Tế và Bộ Y Tế:  Tư vấn về vận hành bệnh viên cho BGĐ bệnh viện.

4. Tiêu chuẩn năng lực:

- Có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh hoặc tương đương.

- Ưu tiên cho người có bằng y khoa/bác sĩ y khoa/ làm việc trong môi trường y khoa.

- Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng

- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương 5 năm trở lên

- Có khả năng lãnh đạo và điều động nhân viên.

- Có khả năng phân tích về các ảnh hưởng của xã hội, chính trị và kinh tế đến chương trình và dịch vụ y tế.

- Có khả năng giám sát và thúc đẩy nhân viên trong việc quản lý và nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

- Có khả năng tư vấn chuyên môn cho các bác sĩ và bộ phận hành chính để đáp ứng cho việc kiểm tra của Sở Y tế, Bộ Y tế và các cơ quan thi hành luật khác.

- Giao tiếp và Quản lý Các mối quan hệ - Có khả năng giao tiếp rõ ràng và chính xác với nhân viên trong hệ thống và khách hàng bên ngoài, thiết lập và duy trì các mối quan hệ, và hỗ trợ sự tương tác mang tính xây dựng giữa các cá nhân và các nhóm.

- Tính lãnh đạo – Có khả năng truyền cảm hứng làm việc tối ưu cho cá nhân và tập đoàn, thiết lập một tầm nhìn chung và quản lý thành công sự thay đổi để đạt được những mục tiêu chiến lược và thực hành thành công.

5. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV tại

- Email: hmdntuyendung@hoanmy.com (ưu tiên)

- Trực tiếp: Phòng Nhân sự - BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng, số 291 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Đà Nẵng


Nộp hồ sơ ứng tuyển