Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Địa chỉ: 291 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 236 3509 808 Email: contactus.danang@hoanmy.com

Lớp tập huấn kỹ năng Giáo Dục Sức Khỏe - Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng | Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Lớp tập huấn kỹ năng Giáo Dục Sức Khỏe - Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Thực hiện hướng dẫn của Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam, ban hành kèm theo quyết định số 6858/QĐ - BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế , trong đó tiêu chí C6.2 có quy định về hoạt động tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh của hệ thống điều dưỡng trong bệnh viện. Theo thông tư 07/2011 - BYT thì đây là nhiệm vụ được xếp ưu tiên số 1 trong 12 nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc bệnh nhân.