Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Địa chỉ: 291 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 236 3509 808 Email: contactus.danang@hoanmy.com

Kết quả kiểm tra đánh giá Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng | Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Quay lại

Kết quả kiểm tra đánh giá Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

02-08-2017
 • Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021
  Xem tại: đây
 • Kết quả tự kiểm tra, đánh giá bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn chống dịch Covid-19 năm 2021
  Xem tại: đây.
 • Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021
  Xem tại: đây.
 • Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2020
  Xem tại: đây.
 • Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020
  Xem tại: đây
   
 • Báo cáo tự đánh giá bộ tiêu chí covid 19 tháng 11-2020
  Xen tại: đây
 • Kết quả tự kiểm tra, đánh giá "Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp"
  Xem tại: đây

 • Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020
  Xem tại: đây

 •  Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019
  Xem tại: đây

 • Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019
  Xem tại: đây

 • Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019
  Xem tại: đây

 • Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2018 
  Xem tại: đây
 • Kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2018 
  Xem tại: đây
   
 • Kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện  - 6 tháng đầu năm 2018 
  Xem tại: đây
   
 • Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2017 
  Xem tại: đây
   
 • Kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2017 
  Xem tại: đây
   
 • Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện - 6 tháng đầu năm 2017 
  Xem tại: đây
   
 • Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2016
  Xem tại: đây
 • Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2015
  Xem tại: đây