Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Địa chỉ: 291 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 236 3509 808 Email: contactus.danang@hoanmy.com

Kết quả kiểm tra đánh giá Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng | Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Tin tức Hoàn Mỹ

Kết quả kiểm tra đánh giá Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

02-08-2017
 • Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019
  Xem tại: đây

 • Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019
  Xem tại: đây

 • Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2018 
  Xem tại: đây
 • Kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2018 
  Xem tại: đây
   
 • Kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện  - 6 tháng đầu năm 2018 
  Xem tại: đây
   
 • Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2017 
  Xem tại: đây
   
 • Kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2017 
  Xem tại: đây
   
 • Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện - 6 tháng đầu năm 2017 
  Xem tại: đây
   
 • Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2016
  Xem tại: đây
 • Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2015
  Xem tại: đây