Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Địa chỉ: 161 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 236 3509 808 Email: contactus.danang@hoanmy.com

Giá Trị Cốt Lõi

Mọi hoạt động và quyết định của chúng tôi đều dựa trên giá trị cốt lõi:

- Tất cả vì bệnh nhân
Cam kết hiệu quả điều trị và sự hài lòng của người bệnh

- Tinh thần tự chủ
Tiên phong thực hiện cam kết với tinh thần trách nhiệm vượt trội

- Không ngừng đổi mới
Luôn nỗ lực nâng cao và không ngừng cải tiến để đạt kết quả trên mong đợi của người bệnh

- Liêm minh chính trực
Tuân thủ nguyên tắc, trung thực và luôn tuân theo lẽ phải

- Hợp tác chặt chẽ
 Tôn trọng và đề cao giá trị mỗi con người trong tổ chức