Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Địa chỉ: 291 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 236 3509 808 Email: contactus.danang@hoanmy.com

  • Ts.Bs Phạm Nguyễn Cẩm Thạch

    Giám Đốc Điều Hành (CEO)

  • Ths.Bs Trần Minh Nghĩa

    Phó Giám Đốc Chuyên Môn (CMO)

  • Thạc sĩ BSNT Trương Nguyễn Thoại Nhân

    Phó Giám Đốc (Deputy CEO)

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

500 – Lỗi hệ thống mạng – Đã có lỗi phát sinh trong quá trình tải trang – Vui lòng thử lại sau 30 giây

Trở về Trang chủ