Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Địa chỉ: 291 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 236 3509 808 Email: contactus.danang@hoanmy.com

  • THS. BS TRẦN MINH NGHĨA

    Phó Giám Đốc Chuyên Môn (CMO)

  • BS.CKII TRƯƠNG NGUYỄN THOẠI NHÂN

    Giám Đốc Điều Hành (CEO)