Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Địa chỉ: 291 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 236 3509 808 Email: contactus.danang@hoanmy.com

BS. CKII LÂM TRỌNG CƠ

Trưởng khoa Khoa Khám bệnh

Đặt lịch khám

Bằng cấp chuyên môn:
- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Đại học Y Dược Huế năm 2001  
- Tốt nghiệp Thạc sĩ Nội khoa Đại học Huế năm 2013                                                       
- Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa II Nội tim mạch Đại học Y Dược Huế năm 2020
- Chứng chỉ thực tập lâm sàng Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng năm 2005
- Chứng nhận hoàn thành khóa học Siêu âm tổng quát Bệnh viện Đà Nẵng năm 2013
- Chứng chỉ Holter điện tâm đồ cơ bản và nâng cao tại Bệnh viện Đại học Y dược Huế năm 2020
- Chứng chỉ Holter huyết áp cơ bản và nâng cao tại Bệnh viện Đại học Y dược Huế năm 2020
- Chứng chỉ Siêu âm doppler mạch máu tại Bệnh viện Đại học Y dược Huế năm 2020
- Chứng chỉ Siêu âm tim tại Bệnh viện Đại học Y dược Huế năm 2020

Kinh nghiệm chuyên môn:
- Kinh nghiệm về Cấp cứu, Hồi sức tích cực, khám và điều trị nội khoa, nội tim mạch: từ năm 2001 đến nay.

THS. BS THÁI THỊ THANH THÚY

Bác sĩ Khoa Nội tổng hợp

Đặt lịch khám

Bằng cấp chuyên môn:
- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Đại học y Huế năm 2005   
- Tốt nghiệp Thạc sĩ Nội khoa Đại học y Huế năm 2013
- Chứng chỉ Hồi sức cấp cứu

Kinh nghiệm chuyên môn:
- Kinh nghiệm về cấp cứu, khám và điều trị nội khoa: từ năm 2005 đến nay.

TS. BS VĂN TRUNG NGHĨA

Bác sĩ Khoa Cấp Cứu

Đặt lịch khám

Bằng cấp chuyên môn:                                             
- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Đại học Y dược Huế 2004  
- Tốt nghiệp Tiến sĩ sinh học phân tử và công nghệ sinh học tại Ý năm 2015
- Chứng chỉ Cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2017                                        

Kinh nghiệm chuyên môn:
- Kinh nghiệm về cấp cứu, khám và điều trị nội khoa: từ năm 2004 đến nay.

BS. PHAN KẾ NGHĨA

Bác sĩ Khoa Cấp cứu

Đặt lịch khám

Bằng cấp chuyên môn:
- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Đại học Y Huế năm 2018
- Chứng chỉ Cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2019
- Chứng chỉ Siêu âm trong Hồi sức cấp cứu tại Đại học Y dược HCM năm 2019

Kinh nghiệm chuyên môn:
- Kinh nghiệm về cấp cứu, khám và điều trị nội khoa: từ năm 2018 đến nay.

THS. BS PHẠM DOÃN KIÊN

Bác sĩ Khoa Cấp cứu

Đặt lịch khám

Bằng cấp chuyên môn:
- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Đại học Y dược Huế năm 2012
- Tốt nghiệp Thạc sĩ Nội khoa Đại học Y dược HCM năm 2019
- Chứng chỉ Kỹ thuật lọc máu liên tục tại Bệnh viện Đà Nẵng năm 2021
- Chứng chỉ Siêu âm bụng tổng quát tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2019

Kinh nghiệm chuyên môn:
- Kinh nghiệm trong khám và điều trị nội khoa, hồi sức cấp cứu: từ năm 2012 đến nay.

BS. HỒ NGỌC TÂM

Bác sĩ Khoa Cấp cứu

Đặt lịch khám

Bằng cấp chuyên môn:
Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Đại học Y dược Huế năm 2015
- Chứng chỉ Kỹ thuật lọc máu liên tục tại Bệnh viện Đà Nẵng năm 2021
- Chứng chỉ Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2016

Kinh nghiệm chuyên môn:
- Kinh nghiệm trong khám và điều trị nội khoa, hồi sức cấp cứu: từ năm 2015 đến nay.