Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Địa chỉ: 291 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 236 3509 808 Email: contactus.danang@hoanmy.com

Bệnh Viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng Tập Huấn Về Quy Chế Ứng Xử | Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Bệnh Viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng Tập Huấn Về Quy Chế Ứng Xử

06-03-2009

Bs. Nguyễn Hữu Nam

 

Hơn 200 nhân viên của bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã tập trung thảo luận rất cởi mở, thẳng thắn về quy chế giao tiếp trong bệnh viện. Đây được xem như là sinh hoạt quy định kỳ nhằm tăng cường chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân và khách hàng, nội trú cũng như ngoài trú.
                  


Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng nói chung và hệ thống Bệnh Viện Hoàn Mỹ nói riêng luôn chú trọng vấn đề giao tiếp của nhân viên đối với khách hàng. Quy chế cụ thể đã được áp dụng cho mọi nhân viên trong bệnh viện, từ Ban Giám Đốc cho đến nhân viên giữ xe. Những hành vi ứng xử trong bệnh viện được xem như là tiêu chuẩn không thể thiếu để đánh giá một nhân viên cũng như chuẩn mực khi tiếp nhận một nhân viên mới vào hệ thống Hoàn Mỹ.