Tư  vấn sức khỏe - Vượt cạn an toàn

Tư vấn sức khỏe - Vượt cạn an toàn

Vượt cạn là quá trình vô cùng quan trọng đối với các bà mẹ đang mang thai đặc biệt với những thai phụ sinh con lần đầu.

Xem video