Mỗi cuộc gọi - Một trái tim

Mỗi cuộc gọi - Một trái tim

Chương trình Mỗi cuộc gọi – Một trái tim diễn ra xuyên suốt năm 2018 dành cho tất cả người dân tại khu vực miền Trung & Tây Nguyên.

Xem chi tiết