Thành tích | Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Giới thiệu chung

Thành tích

20-09-2017
  • 8 năm liền (2004-2011) nhận danh hiệu Bệnh viện Xuất sắc toàn diện của Bộ Y tế & Cờ công nhận danh hiệu Bệnh viện Xuất sắc toàn diện của Công Đoàn ngành Y tế Việt Nam.
  • Giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng Asean năm 2011…
  • Đặc biệt, cuối năm 2011 Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Ba, đánh dấu chặng đường trưởng thành và phát triển bền vững trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân. Đóng góbp quan trọng để hiện thức hóa chủ trương xã hội hóa y tế tại Việt Nam.
  • 5/2012: Giải thưởng “Thương hiệu Vì Sức khỏe Cộng Đồng” của Bộ Y Tế - Bộ VH-TT- DL & Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam
  • 2014: Thương hiệu uy tín vì sức khỏe
  • Giấy khen Sở Lao động thương binh xã hội cho CT CP Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng chấp hành tốt nội qui lao động năm 2016 (Bệnh viện tư duy nhất trên đia bàn TP Đà Nẵng được nhận danh hiệu này)