Ban giám đốc

Ths.Bs Trần Minh Nghĩa

Phó Giám Đốc Chuyên Môn (CMO)

  • Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng từ năm 2012
  • Hơn 25 năm kinh nghiệm chuyên khoa Nội tim mạch bao gồm khám chữa bệnh và quản lý bệnh viện
  • Nguyên Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Điện Bàn - Quảng Nam
  • Thạc sĩ Y học tại Đại học Y khoa Huế