Thời gian làm việc
Ban giám đốc

Ths Huỳnh Trần Huy Thịnh

Phó Giám Đốc Quản Trị (COO)

  • Phó Giám đốc quản trị Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng từ năm 2016
  • Hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế gồm chuyên môn Quản trị kinh doanh và Marketing
  • Nguyên Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP Xúc tiến & Quảng cáo Thương mại MPA; Nguyên chủ đầu tư Cổng thông tin đa chiều Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An
  • Thạc sĩ Kỹ thuật Internet nâng cao tại Trường Kỹ sư Léonard De Vinci