Đánh giá chất lượng Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng | Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Tin tức hoàn mỹ

Đánh giá chất lượng Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

17-10-2017

1. Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện - 6 tháng đầu năm 2017 

Xem tại: đây

2. Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2016

Xem tại: đây

3. Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2015

Xem tại: đây